طرح بام ثروت

کسب درآمد عالی –  تضمین سود سرمایه گذاری

درآمد عالی از پشت بام

برق اضطرار و درآمد تضمینی برای ساختمان ها

مجتمع های مسکونی و تجاری و صاحبین کارخانحات و سوله ها

هر مشترک باتوجه به ظرفیت اشتراک برق خود می تواند در محل کار و یا سکونت خود اقدام به احداث نیروگاه تولید برق خورشیدی بنماید و برق تولیدی را به صورت ماهانه و طی قراردادتضمینی 20 ساله به شرکت توزیع برق خود بفروشد.

میزان برق تولیدی به صورت ماهانه از طریق کنتور قرائت از راه دور توسط سامانه ثبت می شود و به ازای هر کیلو وات ساعت 800 تومان از مشترک خریداری میگردد.

بهترین موقعیت سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بدون ریسک

تضمین قطعی خرید برق تولیدی به مدت 20 سال

نرخ سود سالانه بین 25 تا 33 درصد

گارانتی بلند مدت تجهیزات

دارای نرخ تعدیل(جبران کردن نرخ ارز و تورم سالیانه(

تامین مالی پروژه با وام بانکی

در امد سالیانه حداقل 10 میلیون تومان از ۵۰ متر پشت بام

در این طرح مشارکت کننده که مالک منزل مسکونی است، به میزان پانزده میلیون تومان (هزینه پیش بینی شده برای احداث یک نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت تولید سه کیلووات در ساعت) در طرح مشارکت خواهد کرد که درآمد سالیانه ۲۴ % برای این سرمایه گذاری توسط آرا نیرو تضمین میگردد و به عبارت ساده تر ماهیانه مبلغ سیصدهزار تومان به عنوان حداقل درآمد به مشارکت کننده پرداخت می گردد.

احداث هر نیروگاه سه کیلوواتی به کنتور تک فاز ۱۵ آمپر و ۳۰ مترمربع فضای مفید از پشت بام نیاز دارد. احداث نیروگاه پنج کیلوواتی به انشعاب تک فاز ۲۵ آمپر و حدود ۵۰ مترمربع فضای مفید پشت بام نیاز دارد.

با احتساب درآمدهای یک نیروگاه ۵ کیلوواتی و سهام اختصاص داده شده به مشارکت کننده، کسب درآمد بیش از ۳۲ % سالیانه برای مشارکت کننده پیش بینی می گردد.