مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی   نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی طی یک سال و نیم اخیر با وجود قابلیت‌های زیاد خراسان رضوی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی، سرمایه‌گذاری در این حوزه کمرنگ بوده است.   وی اظهار داشت: در پی ابلاغیه جدید وزارت نیرو […]

نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن

نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن

نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن   نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران که از عوامل اصلی آلایندگی هوا در کشور است، کاسته و بیش از ۹۵۲ میلیون […]

نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی

نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی   نیروگاه خورشیدی و افزایش سرمایه گذاری در خراسان رضوی طی یک سال و نیم اخیر با وجود قابلیت‌های زیاد خراسان رضوی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بویژه انرژی خورشیدی، سرمایه‌گذاری در این حوزه کمرنگ بوده است.   وی اظهار داشت: در پی ابلاغیه جدید وزارت نیرو […]

نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن

نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن

نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن   نیروگاه های تجدیدپذیر مانع پخش گاز های سمی شدن این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران که از عوامل اصلی آلایندگی هوا در کشور است، کاسته و بیش از ۹۵۲ میلیون […]