احداث نیروگاه بادی در استان سیستان بلوچستان - احداث نیروگاه بادی در استان سیستان بلوچستان

احداث نیروگاه بادی در استان سیستان بلوچستان

قرداد خرید برق ۳.۹ گیگاواتی در آمریکای شمالی امضا شد‎

قرداد خرید برق ۳.۹ گیگاواتی در آمریکای شمالی‎

اولین مترو، که سوخت خود را از انرژی پاک تامین می کند‎

اولین مترو، که سوخت خود را از انرژی پاک تامین می کند‎

Rate this post