تامین ۳۰ درصد انرژی مصرفی برق جهان از نیروگاه های تجدیدپذیر‎

تامین ۳۰ درصد انرژی مصرفی برق جهان از نیروگاه های تجدیدپذیر‎

ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس مشهد‎

ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس مشهد‎

پروژه بادی غربی مینه سوتا از جمله اولین پروژه ها در کشور

پروژه بادی غربی “مینه سوتا” از جمله اولین پروژه ها در کشور

پروژه توربین بادی ۶۶ مگاواتی ساراتوگا‎

پروژه توربین بادی ۶۶ مگاواتی ساراتوگا‎

نیروگاه بادی ۲۰۱ مگاواتی شرکت زیمنس

توربین بادی، به عنوان یک مبدل انرژی باد