کنترل کیفیت نیروگاه خورشیدی 10 مگاوات اقلید استان فارس قبل از اتصال به شبکه سراسری برق توسط گروه فنی آرانیرو

کنترل کیفیت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی توسط گروه فنی آرانیرو در آباده استان فارس

توربین بادی سرعین

پروژه های روستایی

توربین بادی اصفهان

مزرعه بادی کهک

نیروگاه 10 مگاواتی جرقویه اصفهان

نیروگاه خورشیدی شیراز

نیروگاه بادی منجیل

نیروگاه خورشیدی ملارد

سامانه های فتوولتاییک درنهادهای حکومتی

سایت BTS کرمان

سیستم فتوولتاییک اداره استاندارد

سیستم فتوولتاییک دانشگاه یزد

نیروگاه یک مگاواتی اراک

سیستم فتوولتاییک کاشان

اجرای سیستم هیبرید باد و فتوولتاییک در معاونت آموزشی