نیروگاه خورشیدی 6 - ماموریت و چشم‌انداز

ماموریت‌:

ماموریت‌ آرا نیرو عبارت است از تلاش در جهت پایداری منابع انرژی، توسعه سیستم های انرژی و کاهش هزینه‌های مصرف انرژی و صیانت از محیط ‌زیست و منابع انرژی‌ تجدیدناپذیر کشور و هوشمندسازی ساختمان ها و شهرها در جهت کاهش هزینه های زندگی شهری و افزایش رفاه شهروندی.


تحقق ماموریت فوق از طریق انجام فعالیت های زیر انجام می‌گیرد:
  • مشارکت فعال در طرح ملی انرژی و استراتژی انرژی‌های نو در کشور.
  • مشارکت فعال در بازار تضمین شده برای تولیدکنندگان انرژی‌های نو در کشور.
  • بومی سازی تجهیزات روز دنیا در راستای حداکثر بهره وری از سیستم های انرژی و هوشمند سازی.
  • شناسایی منابع بین‌المللی و تلاش در جهت جذب و تخصیص این منابع به فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی انرژی‌های نو در کشور.
  • به کار گیری استراتژی‌های توسعه تکنولوژی در زمینه انرژی‌های نو و تکنولوژی‌های مربوطه.
  • ردیابی تحولات تکنولوژی در حوزه انرژی‌های نو و هوشمندسازی.
  • مشارکت فعال در اجرای تولید و فعالیت‌های R&D در زمینه انرژی‌های نو و طرح های بدیع مهندسی.
  • فرهنگ‌سازی و تشویق جامعه به استفاده از انرژی‌های نو و سیستم های هوشمند.

چشم انداز:

تبدیل شدن به عضوی فعال و موثر در عرصه انرژی های تجدیدپذیر کشور و تولید کننده نمونه در زمینه سیستم های انرژی و هوشمندسازی با رویکرد بومی سازی تابع تمدن و پیشینه فرهنگی کشور و منطقه _منظور از “منطقه” مجموعه کشورهایی که از آن‌ها در چشم‌انداز ملی تحت عنوان “کشورهای منطقه” یاد می شود، می باشد._