06 495x400 - وبلاگ

نقش فیوزها در نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک فیوزها در نیروگاه‌های خورشیدی فتوولتائیک (PV) نقشی حیاتی برای حفاظت از تجهیزات و ایمنی افراد ایفا می‌کنند. وظایف اصلی فیوزها در این سامانه‌ها عبارتند از: 1. حفاظت از پنل‌های خورشیدی: در صورت اتصال کوتاه یا اضافه بار در پنل‌های خورشیدی، فیوزها جریان را قطع می‌کنند تا از آسیب دیدن […]

دودکش های خورشیدی 495x400 - وبلاگ

ناترازی برق همسایگان ایران قسمت اول؛ عراق   ناترازی برق به عدم تعادل بین تولید و مصرف برق اشاره دارد. به عبارت دیگر، زمانی که تقاضا برای برق از عرضه آن بیشتر باشد. شرکت ره آورد آرا نیرو تصمیم دارد در یک رشته مقاله به واکاوی ناترازی برق در ایران و همسایگان خود بپردازد و […]

1500975915 battery 495x400 - وبلاگ

آیا آینده ای برای باتری های زیستی وجود دارد؟ به گزارش آرا نیرو تقاضا برای لیتیوم در سال‌های اخیر افزایش یافته است و انتظار می‌رود که با استقبال از انتقال انرژی و نیاز به باتری‌های بیشتر، به طور تصاعدی افزایش یابد. متأسفانه استخراج لیتیوم و سایر فلزات باتری تأثیر زیست محیطی قابل توجهی دارد و […]

1 495x400 - وبلاگ

زنجیره تولید پنل خورشیدی: از فراوری سیلیس تا تولید ماژول فتوولتائیک   معرفی زنجیره تولید پنل خورشیدی عبارت است از مراحل مختلفی که در فرآیند تولید پنل‌های خورشیدی از ابتدا تا انتها به کار گرفته میشوند. در این مقاله به اختصار به این مراحل که شامل فرآوری سیلیس، تولید سلول‌های خورشیدی، تولید ماژول‌های خورشیدی، تست […]

poster 1705338044659 495x400 - وبلاگ

تحلیل ساختار و اجزای اصلی خودروهای برقی در حضور فناوری خورشیدی کلیدواژه ها: خودروهای برقی l  انرژی ذخیره‌سازی l سیستم موتور  l ترمز بازیابی انرژی  l سیستم تعلیق I مدیریت انرژی سیستم خنک‌کننده l  سیستم الکتریکی l پنل خورشیدی l خودرو برقی خورشیدی l ایستگاه شارژ خورشیدی   ساختار و مکانیزم خودروهای برقی را می […]