زیمنس قرداد تولید توربین بادی، با فرانسه را امضا کرد‎
عربستان سعودی نیروگاه بادی ۶ گیگاواتی را می سازد
تولید پره های توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد
ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس مشهد‎
پروژه بادی غربی مینه سوتا از جمله اولین پروژه ها در کشور
پروژه توربین بادی ۶۶ مگاواتی ساراتوگا‎
سه نیروگاه بادی بزرگ در تگزاس ارتقا داده شد
کشور هند برای احداث نیروگاه بادی با ظرفیت ۱۵ گیگاوات اقدام می کند
استفاده از فرصت طلایی وزش باد شدید در شهرستان سیستان بلوچستان