به چه دلیل توربین بادی بر روی سطح دریا نصب می شوند؟

به چه دلیل توربین بادی بر روی سطح دریا نصب می شوند؟ - به چه دلیل توربین بادی بر روی سطح دریا نصب می شوند؟

نیروگاه های بادی که روی سطح دریا احداث می شوند یکی از منابع مهم تولید انرژی تجدید پذیر محسوب می شوند که به دلیل قرار گیرفتن آن ها بر روی سطح دریاها بیشتر و بهتر می توانند از سرعت و شدت باد استفاده کرده و در نهایت تولید انرژی الکتریکی بالاتری را فراهم کنند.

امروزه بیشتر کشورهای جهان به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر سوق داده می شوند که یکی از این منابع مهم جریان باد است. برای به دست آوردن انرژی باد و تبدیل آن به انرژی الکتریکی باید از نیروگاه های بادی کمک گرفت که دارای مجموعه ‌ای از چندین توربین بادی در یک مکان است. چنین نیروگاهی علاوه بر خشکی می ‌تواند روی دریا نیز قرار بگیرد و انرژی پاک تولید کند.

عمق دریا اغلب عامل محدود کننده ای است که در مورد ساخت مزارع بادی دریایی در نظر گرفته می شود. توربین های مرسومی که در نیروگاه های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند باید در محلی نصب شوند که عمق آن کمتر از 40 متر باشد. در بیشتر مناطق برای نصب این توربین ها نمی توان بیش از 30 کیلومتر از ساحل فاصله گرفت. اما این مساله برای توربین های شناور متفاوت است و این نوع توربین ها تا عمق یک کیلومتری و در فاصله ای بیش از 40 کیلومتر نیز قابل نصب و احداث هستند.

به طور کلی در ساخت نیروگاه های بادی پیدا کردن محل مناسب عامل بسیار مهمی است تا بتوان حداکثر بهره‌ برداری را از نیروی بادی به دست آورد. باید از انتخاب مکان‌ هایی که سبب صدمه دیدن توربین ‌های بادی می ‌شوند، پرهیز کرد چرا که می تواند باعث افزایش هزینه نگهداری توربین ها شود و عمر آنها را کم کند و روند تولید را کاهش دهد. علاوه بر آن صدماتی که به آنها وارد می شود باعث افت انرژی تولیدی نیز خواهد شد. نیروگاه های بادی را می توان هم در خشکی و هم در دریا ها بر روی سطح آب احداث کرد.

توربین های بادی دریایی باید به کف دریا متصل شوند که عمق محل نصب بسیار مهم است. این مساله در توربین های شناور متفاوت است و در واقع می توان آنها را در فاصله ای بیشتر از ساحل و در عمیقی پایین تر از توربین های معمولی بادی دریایی نصب کرد.


توربین های بادی شناور، نوعی توربین بادی دریایی هستند که بر روی یک ساختار شناور نصب می شوند. این توربین ها انرژی الکتریکی را در عمق آب تولید می کنند.

قرار دادن نیروگاه های بادی در عمق دریاها می تواند آلودگی بصری را کاهش دهد و در عین حال محل مناسبی را برای ماهی گیری و خطوط کشتیرانی فراهم سازد. علاوه بر آن، جریان باد در دریاها به دلیل عدم وجود ویژگی های توپوگرافی معمولا توانمند تر و سازگارتر است چرا که وجود این ویژگی ها در ساحل یا خشکی، باعث اختلال در جریان باد می شوند. سرعت و قدرت بیشتر باد در دریاها باعث می شود تا برق را با توان بیشتری تولید کرد.

4/5 - (2 امتیاز)