جزئیات تولید انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی 1 - جزئیات تولید انرژی خورشیدی

توسعه دهندگان انرژی های تجدیدپذیر، پنل های انرژی خورشیدی را در مقابل نور آفتاب موردی درخشان می دانند و به این باور دارند که یک نماد همه چیز سبز است. موثر ترین، قابل اعتماد ترین و منطقی ترین راه برای داشتن محیطی سبز و پاکیزه این است که از منابع انرژی های کربنی برای جهان بدون آلودگی از تولید انرژی های سوخت فسیلی جلوگیری کنیم.

محققان هنگامی که شروع به بررسی دقیق تر جزئیات تولید انرژی خورشیدی می کنند پی بر آن می برند، که تعداد عوارض ناشی آن با سوخت های فسیلی بسیار ناچیز و اصلا قبل مقایسه نیست. می دانید که بسیاری از پانل های انرژی خورشیدی نصب شده روی پشت بام ها در اروپا و ایالات متحده یک راه برای تولید و کمک در صنعت انرژی برق است و جایگزین شدن انرژی تجدیدپذیر پاک با سوخت های فسیلی امری است که امروزه قابل مشاهده هست.

انرژی خورشیدی پلی سیلیکون جزئی اصلی از موارد انرزی خورشیدی است که در سلولهای انرژی خورشیدی فتوولتائیک در نهایت کیفیت داخل پانل های خورشیدی استفاده می شود و چین یکی از رهبران جدید جهانی در تولید پنل های خورشیدی است.

با وجودی اینکه تولید PV انرژی خورشیدی، بخش مهمی از انرژی های خورشیدی است، با این حال یکی دیگر از اثرات جانبی نا مطلوب تولید انرژی خورشیدی است که به راحتی تحت نظارت و توجه قرار گرفته است. اپراتورهای انرژی خورشیدی، با استفاده از آب به ویژه صنعت انرژی خورشیدی و اعتقادات سازگار با محیط زیست که برای آن متکی است آسیب می رساند.

دانشمندان بر این باور هستند که انرژی خورشیدی دریافت شده از خورشید باید پایدار ترین منبع انرژی باشد. با این وجود، به دلیل اینکه اکثر مزارع انرژی خورشیدی در مقیاس صنعتی در هوای گرم و خشک قرار دارند، این آرایه های انرژی خورشیدی باید برای انجام تولید انرژی به نحوه ی مطلوب نگه داری شوند.

نیروگاه خورشیدی32 - جزئیات تولید انرژی خورشیدی

مردم انرژی خورشیدی

مثلا اگر به کشور هند بروید. به بازار هایی در رابطه با انرژی خورشیدی دارند و دولت آن ها برنامه ریزی های جاه طلبانه برای افزایش ظرفیت انرژی خورشیدی تجدیدپذیر خود را تا بیش از 175 گیگاوات در پنج سال آینده تامین می کند.

با این حال، کشور هند بیشترین مردم را در مناطق روستایی دارا است اما یکی از کمبود های اساسی کشور این است که نسبت به کشورهای دیگر در سطح جهان، تنها 16 درصد از کل جمعیت آن دسترسی به آب لوله کشی دارند.

5/5 - (1 امتیاز)