خلاصه آماری از وضعیت انرژی تجدید پذیر در کشور ایران

خلاصه آماری از وضعیت انرژی تجدید پذیر در کشور ایران - خلاصه آماری از وضعیت انرژی تجدید پذیر در کشور ایران‎

علی‌رغم این ‌که ایران، کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می شود و با محدویت منابع آب و توزیع غیر متوازن زمانی و مکانی بارش ‌ها دست‌و پنجه نرم می‌کند اما روزهای آفتابی زیاد و تونل‌های باد قابل ملاحظه‌ای نسبت به کشور های دیگر دارد؛ به طوری که براساس مطالعات و آمارگیری انجام شده، حداقل ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت احداث نیروگاه بادی در ایران شناسایی شده است که همین رقم حدود نیمی از اوج بار را تأمین می‌کند.

هم‌اکنون ۴۴۵ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ایران در حال احداث و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو کشور هم به ۶۸۰ مگاوات رسیده است؛ هم‌چنین تاکنون ۹۸ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و ۴۵ نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است که ۴۲ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نوع خورشیدی، ۴۱ درصد از نوع بادی، ۱۳ درصد از نوع برق ‌آبی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و دو درصد نیز از نوع زیست توده است.Rate this post