دانمارک ۴۳ درصد انرژی الکتریسیته خود را از توربین های بادی تامین میکند

دانمارک ۴۳ درصد انرژی الکتریسیته خود را از توربین های بادی تامین میکند‎ - دانمارک ۴۳ درصد انرژی الکتریسیته خود را از توربین های بادی تامین میکند‎

آماری ک اخیرا به دست آمده نشان می دهد که کشور دانمارک ۴۳ درصد از انرژی الکتریسیته مصرفی خود را باز طریق نیروگاه های توربین بادی تامین کرده است.

کشور دانمارک در سال گذشته آماری را نشان داد که توسط توربین های بادی ۴۳ درصد الکتریسیته مصرفی شهروندانش را تامین کرده است.

این رقم رکورد جدیدی برای دانمارک به حساب می آید زیرا سعی دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیش از نیمی از انرژی الکتریسیته مورد نیاز کشور و شهروندانش را از طریق منابع تجدیدپذیر تامین کند.

وزارت انرژی، آب و هوا و خدمات رفاهی دانمارک در بیانیه ای اعلام کرد: دانمارک به زودی از اهداف انرژی اتحادیه اروپا پیشی می گیرد. ما می توانیم تا ۲۰۳۰ میلادی حداقل بیش از ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین و تا ۲۰۵۰ میلادی تمام سوخت های فسیلی را حذف کنیم.

Rate this post