رکورد جدید انگلیس در تولید انرژی بادی

رکورد جدید انگلیس در تولید انرژی بادی - رکورد جدید انگلیس در تولید انرژی بادی

نیروگاه های بادی انگلیس سال گذشته با تولید ۳۰ درصد از برق این کشور تنها با توربین های بادی تامین شد، به کاهش انتشار آلایندگی حاصل از تولید نیرو و بیشترین درصد تولید انرژی برق کشور خود را نسبت به دیگر کشور ها داشته است.

گزارشی که از سوی کالج لندن و شرکت دراکس منتشر شد، تولید انرژی بادی در انگلیس دو برابر تولید زغال سنگ بود زیرا در پایگاه‌ های جدیدی فعالیتشان را آغاز کرده‌اند و طوفان‌ های متعدد در انگلیس، سرعت توربین‌های بادی را ۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۶ افزایش داد. و همین اتفاق باعث امتیازی زیادی شده است.

شبکه برق انگلیس سال گذشته به مدت ۶۱۸ ساعت بدون استفاده از زغال سنگ فعالیت کرد که معادل ۲۶ روز بود.


به گفته دراکس پاور، با کاهش سهم سوخت‌های فسیلی و رشد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، باید درباره نحوه حفظ این ثبات و تضمین تامین بیشتر نیرو فکر کنیم. با مهیا شدن انگلیس برای کنار گذاشتن استفاده از زغال سنگ، ما می‌توانیم روزهای بدون زغال سنگ بیشتری را انتظار داشته باشیم.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ۵۰ درصد از برق انگلیس طی سال گذشته از منابعی که آلایندگی کربن کمتری دارند، تامین شد که سال ۲۰۱۷ را سبز ترین سال برای سیستم نیروی این کشور ساخت.

Rate this post