سیاست محیط زیست - سقف سبز فرانسه

سقف سبز فرانسه ، فرانسوی ها اخیرا عناوین سبز را حفظ می کند . توربین های بادی برج ایفل، توربین های بادی درختی در پاریس نصب شده است و اکنون قانون جدید هیجان انگیز است که مطمئنا تاثیر بزرگی در محیط زیست دارد. هر ساختمان تجاری جدید در فرانسه باید یک نیاز جدید ساختمان را برآورده کند؛ سقف باید حداقل تا حدی در پنل های خورشیدی یا گیاهان قرار داشته باشد. فعالان محیط زیست در ابتدا خواستار این بودند که همه پشتوانه ها 100٪ سبز باشند، اما دولت ، قانون مجازات را فقط شامل ساختمان های تجاری محدود می کند. در تلاش برای اینکه آن را برای کسب و کارها کم اهمیت تر سازد، پشت بام ها فقط باید بخشی سبز باشند.

Rate this post