سه نیروگاه بادی بزرگ در تگزاس ارتقا داده شد

سه نیروگاه بادی بزرگ در تگزاس ارتقا داده شد - سه نیروگاه بادی بزرگ در تگزاس ارتقا داده شد‎

متصدیان مزارع بادی نمی‌ توانند اوضاع و شرایط آب و هوا را پیش‌بینی کنند. اما آن‌ها می ‌توانند از آن رویداد ایجاد شد استفاده لازمه را بهره برداری کنند.


این سخن یک روش فنی برای گفتن این است که متصدیان تضمین می‌کنند که درآمد حاصل از یک نیروگاه بادی را در دامنه و زمینه‌ی معینی سقوط خواهد کرد.

در حالی که چنین عملی، علیه نوسان بازار انرژی خورشیدی و بادی جدید نیستند، آن‌ها کشش بیشتری به عنوان منابع انرژی تجدید پذیر کسب می‌کنند و توسعه دهندگان به دنبال تضمین درآمد برای جذب سرمایه بهتر هستند.

در آخرین مبادله، قراردادهایی امضا شده که تا خروجی و درآمد حاصل از سه نیروگاه بادی که در تگزاس ارتقا داده شد را پوشش دهد. که این اولین تضمین ۱۰۰ درصد از طرف متصدیان خواهد بود.

یک صندوق که حاوی حدود ۱۲ میلیارد دلار که سرمایه‌‌ی، سرمایه گذاران مدیریت می‌کند، در حال انجام ریسک این قراردادها با کمک یک شروع پیش ‌بینی شده با نام REsurety است. این شرکت اساساً شرایطی دارد، که برای ارائه انرژی حاصل از بزرگترین نیروگاه بادی تاریخ در بازار تولیدات انرژی برق، اطلاعاتی داشته باشد تا بتواند عملیاتی وسیع تر برای انجام تولید انرژی برق از نیروگاه بادی را داشته باشد. ود آخر تمام سعی آنان بر این است تا بتواند انرژی برق را با قیمت هر چه ارزان تر به دست مصرف کنندگان برسانند.

Rate this post