عربستان سعودی نیروگاه بادی ۶ گیگاواتی را می سازد

عربستان سعودی نیروگاه بادی ۶ گیگاواتی را می سازد - عربستان سعودی نیروگاه بادی ۶ گیگاواتی را می سازد

براساس تحقیقات جدید، کشور عربستان ‌سعودی در اوایل ۲۰۲۰ به یک منطقه ای سنگین در ضمینه تولید انرژی تجدید پذیر نیروگاه بادی تبدیل خواهد شد.

گزارشی از سوی تحلیلگران در زمینه انرژی انرژی‌های تجدید پذیر بیان می‌کند که توسعه دهندگان انرژی پیشنهادی ۶.۲ گیگاواتی از ظرفیت انرژی بادی را مطرح کردند و تا سال ۲۰۲۸ قول رویداد همچنین اتفاقی را داند.
و با این حال، این گزارش پیش‌ بینی می‌کند که با وجود پیش‌بینی‌های رشد و رهبری منطقه‌ای قریب ‌الوقوع، عربستان‌ سعودی در سال کنونی از هدف انرژی تجدید پذیر کنونی خود دور خواهد شد.

صهیب مالک، تحلیل گر ارشد انرژی‌های تجدید پذیر گفت: یک پارچگی انرژی‌های تجدید پذیر در چشم‌ انداز های سال ۲۰۲۰ نشان‌ دهنده تعهد سیاسی قوی در عربستان‌ سعودی است. میزان جاه‌ طلبی عربستان با وجود برابری هزینه بین هر فناوری در طول دوره اول مناقصه در سال ۲۰۲۰ تغییر می‌کند.

پروژه‌ای از نیروگاه بادی با هزینه هایی مانند: نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی Sakaka به ACWA با ۲۳.۴ دلار و پروژه بادی ۴۰۰ مگاواتی Dumat Al با ۲۱.۳ دلار به EDF و Masdar اهدا شد. با وجود پیشنهاد قیمت مشابه وفرصت‌های توسعه صنعتی دقیق ‌تر، هدف ظرفیت نیروگاه بادی در ۱۶ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ و PV با توان خورشیدی ۴۰ گیگاوات تعیین شده ‌است که این کار نشان‌ دهنده اولویت های دولت برای راحتی و برطرف کردن نیاز مردم است.

Rate this post