کنترل شارژر خورشیدی 495x400 - مقاله شارژ کنترلر

کنترل شارژر خورشیدی

یک کنترل شارژرانرژی خورشیدی ، قدرت را از خورشید به بانک باتری هدایت می کند. این تضمین می کند که باتری ها در چرخه شارژاصولی واقع شده و سبب افزایش طول عمر باتری ها میگردد برخی از کنترل شارژر ها با قابلیت های اضافی مانند نورپردازی و کنترل بار در دسترس هستند

کنترل کننده شارژ خورشیدی آرانیرو 495x400 - مقاله شارژ کنترلر

یک کنترل کننده شارژ خورشیدی چیست؟

یک کنترل کننده شارژ یا تنظیم کننده شارژ اساسا ولتاژ و / یا تنظیم کننده جریان برای نگه داشتن باتری از بیش از حد است. این ولتاژ و جاری را که از پانل های خورشیدی به باتری منتهی می شود تنظیم می کند. اکثر پانل های 12 ولت حدود 16 تا 20 ولت است، بنابراین

Rate this post