نصب توربین های بادی ۸ تونی بر روی کوه

نحوه انتقال پره های توربین بادی به طول 52 متر و وزن 80 تن به بالای کوه در چین را در این ویدئو مشاهده کنید.

این کار به وسیله کامیون هایی که تنها 7 متر طول و 9 تن وزن دارند انجام می شود.

Rate this post