50 درصد مصرف برق کشور ایران با انرژی باد قابل تأمین است

50 درصد مصرف برق کشور ایران با انرژی باد قابل تأمین است - 50 درصد مصرف برق کشور ایران با انرژی باد قابل تأمین است‎

ظرفیت نصب شده نیروگاه برق از حدود ۷۰۰۰ مگاوات به بیش از ۸۰ هزار مگاوات یعنی بیش از ۱۱ برابر رسیده است. ضمن اینکه می‌توانیم تا ۵۰ درصد اوج بار فعلی را فقط از انرژی باد تأمین کنیم.

رضا اردکانیان گفت: نقش برق در این جزو عرصه‌ها نقشی غیر قابل انکاری بوده در جمعیت روستایی، تعداد روستاهای برق‌دار در چهار دهه قبل کمتر از ۴۴۰۰ روستا بوده که الان به بیش از ۵۷ هزار روستا رسیده است و هم اکنون روستای بالای ۱۰ خانوار در کشور نداریم که از نعمت برق برخوردار نباشد.

وی با اشاره به انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به یک هزار مگاوات رسیده که بنا داریم تا پایان دولت دوازدهم، آن را به ۴۰۰۰ مگاوات و تا پایان برنامه ششم به ۵۰۰۰ مگاوات برسانیم.

وزیر نیرو گفت: در بخش نیروگاه‌های بادی، بر اساس مطالعات انجام شده تا ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت داریم؛ در صورتی که در ساعات اوج مصرف برق، مصرف ما کمتر از ۶۰ هزار مگاوات هست؛ لذا اگر بتوانیم به نحو مناسبی مصرف را مدیریت کنیم، می‌توانیم تا ۵۰ درصد اوج بار فعلی را فقط از انرژی باد تأمین کنیم.

Rate this post