شرکت ال جی LG یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه محصولات الکترونیکی، با 60 سال تجربه در تولید تکنولوژی و لوازم الکترونیکی و 30 سال تحقیق و توسعه در زمینه سیستم های خورشیدی، یکی از پربازده ترین  پنل های خورشیدی را ارائه می کند. این محصول و دیگر مجصولات سیستم های خورشیدی این شرکت با بهره مندی از پیشرفته ترین خطوط تولید در کشور کره ساخته می شوند.

صفحات خورشیدی ال جی LG مورد تایید آزمایشگاه  TUV Rheinland آلمان  بوده و منطبق بر استانداردهای تعیین شده تولید می شود.


دریافت کاتالوگ


1 1 LG - پنل خورشیدی ال جی LG Mono Neon 360W

2 LG - پنل خورشیدی ال جی LG Mono Neon 360W

LG 3 - پنل خورشیدی ال جی LG Mono Neon 360W

LG 4 - پنل خورشیدی ال جی LG Mono Neon 360W

LG 5 - پنل خورشیدی ال جی LG Mono Neon 360W