نوشته‌ها

تاسیسات نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک PV جدید فرانسه در سال 2023 به 3.15 گیگاوات رسید

 

بر اساس داده های جدید Enedis، بازار خورشیدی فرانسه در سال 2023 حدود 30 درصد رشد کرد و به 3.15 گیگاوات رسید. سیستم های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک PV برای خود مصرفی حدود یک سوم کل ظرفیت های جدید اضافه شده را تشکیل می دهند.

بر اساس آمار جدید منتشر شده توسط اپراتور شبکه فرانسوی Enedis، فرانسه در سه ماهه چهارم سال 2023 حدود 921 مگاوات نیروگاه خورشیدی PV جدید مستقر کرده است. برای کل سال 2023، این کشور 3,135 مگاوات ظرفیت خورشیدی جدید اضافه کرد.

 

نتایج نشان دهنده افزایش 30 درصدی نسبت به سال 2022 است که حدود 2.6 گیگاوات خورشیدی نصب شده بود. در سال 2021، این کشور 2.8 گیگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی PV جدید اضافه کرد.

 

 سازمان Enedis گفت که ارقام برای سال 2023 موقتی هستند، بنابراین مجموع می تواند در واقع بالاتر باشد. اپراتور شبکه گفت که یک سوم ظرفیت نصب شده در سال گذشته یا حدود 1122 مگاوات از سیستم های نیروگاه خورشیدی PV تحت طرح ملی خود مصرفی تامین شده است. آن اشاره کرد که ظرفیت نیروگاه خورشیدی PV خود مصرف (برای مصرف کننده های خود تأمين) تقریباً دو برابر شد و به 2256 مگاوات رسید.

 

دانیل بور، رئیس Enerplan، انجمن خورشیدی فرانسه، گفت: «نتایج امسال باید به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد. 2024، به طور منطقی، این نتایج را با پیروی از مقررات جدید نظارتی، با هدفی که انتظار داریم بسیار بالاتر از 4 گیگاوات باشد، تقویت خواهد کرد.

 

منبع:

gwenaelle deboutte