نوشته‌ها

به نقل از روزنامه Solar Daily:

امروزه تقاضا برای سلول های خورشیدی آلی روندی رو به رشد دارد. این سلول ها نسبت به سلول های خورشیدی معمولی حاوی مواد ارزان قیمت تری بوده و سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند اما بازدهی آن ها در تبدیل انرژی خورشید به برق، کمتر از سلول های خورشیدی معمولی می باشد.

اخیرا دانشمندان عضو مرکز مطالعات محاسباتی پدیده های برانگیخته در مواد انرژی، راه حلی برای افزایش بازدهی سلول های خورشیدی آلی ارائه کرده اند.
آنها منبعی فوق العاده سریع و کارامد را شناسایی کرده اند که حامل های متعدد بار الکتریکی را از یک تک ذره نور در کریستال های آلی تولید می کند.

این فرآیند که تقسیم تکی نامیده شده است، با تبدیل سریع مقدار بیشتری از انرژی خورشید به برق، به جای تبدیل آن به حرارت، تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد سلول های خورشیدی آلی دارد. سرعت این فرآیند به قدری بالاست که در زمان چند ده فمتوثانیه انجام می شود و فرصت اثرگذاری به دیگر پدیده هایی که باعث اتلاف انرژی می شوند را نمی دهد.

در فرآیند تقسیم تکی، یک ذره کامپوزیتی متشکل از یک الکترون و یک حفره، به سرعت به دو جفت الکترون-حفره تبدیل می شود. در نتیجه پتانسیل حمل بار توسط ذره مذکور دو برابر شده و همچنین از تبدیل انرژی به حرارت جلوگیری می کند.

محققان خاطرنشان کردند که هنوز برای نزدیک کردن این یافته ها به شرایط دنیای واقعی گام های زیادی وجود دارد. برای مثال، آزاد شدن الکترون ها باید به نحوی موثر صورت بگیرد تا انرژی آن به خوبی مورد بهره برداری قرار گرفته و در نهایت عملکرد سلول های خورشیدی آلی بهبود یابد.