نوشته‌ها

خرید برق از انرژی اضافی نیروگاه های خانگی

رئیس شرکت برق ارومیه با اشاره به خرید برق و طرح ‌های تشویقی مشترکان خانگی با هدف احداث نیروگاه خورشیدی، بیان کرد:
اداره برق، انرژی اضافه شهروندانی که در منازل احداث نیروگاه خورشیدی هستند را خریداری می‌کند.
اکبر حسن بگلو گفت:
تعرفه‌های خرید برق گرفته شده از احداث کنندگان با احتساب تمام عوارض‌ها ۹۰ تومان است
و بر این اساس هر کیلووات برای خرید برق تولیدی خانگی با قیمت ۹۰۰ تومان خریداری می‌شود.
و افرادی که انشعاب برق دارند می توانند
به اندازه انشعاب خود تا سقف ۱۰۰ کیلووات نسبت به نصب سیستم خورشیدی اقدام کنند.
همچنین ۱۷ نیروگاه خورشیدی جواز احداث گرفته اند و مقدار تولید و خرید برق این واحدها ۷۴.۵ مگاوات است.
اما در حال حاضر پروژه های اجرایی پنج نیروگاه خورشیدی در ارومیه با ظرفیت ۴۶ مگاوات در حال راه اندازه است.
نیروگاه‌هایی که تولید پراکنده برای جذب سرمایه‌های متوسط و تامین انرژی مورد نیاز تجدیدپذیر اهمیت ویژه ای دارد
ودر حال حاضر استقبال خوبی برای احداث نیروگاه برق خورشیدی در آذربایجان‌غربی صورت گرفته است.
۹۹ درصد جمعیت سه میلیون و ۲۶۵ هزار نفری ارومیه از نعمت خدا دادی و تجدیدپذیر برق برخوردار هستند؛
یک هزار و ۲۵۰ مگاوات برق نیز سالانه تولید و تنها یک‌هزار مگاوات آن در سال مصرف می‌شود.
مصرف برق ارومیه در سال ۱۳۹۷ شمسی چهار میلیون و ۸۸۷ هزار و ۲۸۴ مگاوات ساعت در سال بوده
که با توجه به افزایش ۲.۶ درصدی تعداد مشترکین درسال ۱۳۹۸ مصرف برق نیز افزایش می‌یابد.
استاندارد مصرف برای مشترکان خانگی استان‌های غیر گرمسیری ۳۰۰ کیلووات برای هر ماه است
که بیش از این مقدار مشترک پرمصرف خواهد بود.
طبق اعلام شرکت برق هر مشترکی مصرف خود را نسبت به سال گذشته به هر میزانی از این ۳۰۰ کیلووات کاهش دهد
به ازای هر کیلووات کاهش مصرف ۵۲۴ ریال پاداش می‌گیرد.