تعداد ۷۵ عدد آبگرمکن خورشیدی در شهر کرمان توزیع و نصب شد

تعداد ۷۵ عدد آبگرمکن خورشیدی در شهر کرمان توضیع و نصب شد - تعداد ۷۵ عدد آبگرمکن خورشیدی در شهر کرمان توزیع و نصب شد‎

مدیر منابع طبیعی و آب خیزداری جنوب استان شهر کرمان گفت: به منظور تعیین الگوی مصرف سوخت مناطق روستایی، 75 دستگاه آبگرمکن خورشیدی در روستاهای این منطقه نصب گردید.
آقای محمدحسن کردستانی گفت: این تعداد ۷۵ آبگرمکن خورشیدی به مبلغ 2 میلیارد و 975 میلیون ریال هزینه در برداشته و در بین روستاییان سه شهرستان رودبار، قلعه گنج و جیرفت توزیع و نصب شده است.
وی ادامه داد و گفت: این تعداد آبگرمکن خورشیدی رایگان به منظور جلوگیری از قطع درختان و به منظور تامین سوخت و انرژی مورد نیزا توزیع و نصب شده زیرا یکی از سیاست های این اداره کل، حافظ جنگل ها و مراتع است.
کردستانی تصحیح کرد: یکی دیگر از اهداف توزیع رایگان آبگرمکن های خورشیدی بین روستاییان برای جلوگیری از کاهش قطع شاخ و برگ درختان، حفظ ذخایر ژنتیکی و هدایت روستائیان به سمت و سوی استفاده از انرژی های پاک است.
وی ادامه داد: هر آبگرمکن می تواند در یک شبانه روز آب گرم مورد نیاز یک خانواده روستایی را تامین کند.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان، هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب، کهنوج، قلعه گنج و منوجان را زیر پوشش دارد.

Rate this post