تولید پره های توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

تولید پره های توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد - تولید پره های توربین بادی در دانشگاه فردوسی مشهد

نوآوری ایرانیان باعث شد اولین پره کامپوزیتی توربین بادی طراحی و ساخته‌شده در داخل کشور ایرات را به طول ۱۲ متر و وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم مربوط به توربین‌های بادی ۱۰۰ کیلووات در پژوهش گاه هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت تولید شد.

در این آزمون با حرکتی ثابت، مقیاس کامل بر اساس الزمه استاندارد DNV-GL ST ۳۷۶ و بارگذاریی با معادل ۱۱۰ درصد بار طراحی (شرایط طوفان ۵۰ ساله تونل بادی بینالود با سرعت باد ۵۲ متر بر ثانیه) صورت گرفت که انطباق مناسبی بین کرنش و جابجایی هایی که با مقادیر طراحی شده نشان از صحت تحلیل‌ ها را دارا بود.

قبل از آزمون با عملکرد ثابت، امتحان مودال بر روی پره، انجام و انطباق مناسبی بین نتایج فرکانس‌های طبیعی با مقادیر طراحی را به نمایش گذاشت.

بر اساس اطلاع نامه های دانشگاه فردوسی آگاه شدیم که توانایی هایی برای پیاده‌سازی مجموعه فرآیندهای طراحی، تحلیل، ساخت و آزمون سازه‌های کامپوزیتی پیچیده مانند پرهای توربین بادی از جمله توانمندی‌ های پژوهش گاه هوا خورشید دانشگاه فردوسی استان مشهد به حساب می آید.

2/5 - (1 امتیاز)