ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس مشهد‎

طراحی و ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس استان مشهد

ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس مشهد‎ - ساخت توربین بادی در دانشگاه فردوس مشهد‎

مدیریت پژوهش کده در ضمینه هوا و خورشید مشهد در دانشگاه فردوسی بیان کرد:

ساخت توربین های بادی از توانمندی های پژوهشکده در ضمینه ی هوا و خورشید دانشگاه فردوسی به حساب می آید.

دکتر احد ضابط این گونه سخنش را بیان کرد و گفت: دست آوردهای پژوهشکده در ضمینه هوا و خورشید دانشگاه فردوسی در استان مشهد باعث این شده است که تحقیق و توسعه صنعت در دل دانشگاه افزایش پیدا کند و بیشترین عملکردی که در این پژوهش کده صورت گرفته با تحقیقات و برنامه ریزی انجام می‌شود، فرآیند طراحی و ساخت است.

او سخن خود را با بیان اینکه پژوهش کده در ضمینه هوا و خورشید با عملکردی خاص در حوزه تولیدی انرژی‌های تجدید پذیر بادی و خورشیدی و ذخیره‌سازی انرژی تولید شده فعالیت می‌کند، بیان کرد و گفت: توانمندی‌ها و امکانات موجودی که در پژوهش کده هوا و خورشید فراهم شده است در حوزه انرژی بادی بیشتر فعالیت می‌کنیم.

در حوزه انرژی تجدیدپذیر حاصل از توربین های بادی به بررسی شرایط باد در کشور، باد سنجی، تحلیل و آزمایش، طرح جدیدی از نیروگاه‌های بادی، طرح جدیدی از توربین بادی، توجیه فنی اقتصادی و … پرداخته‌ایم، اما مواردی که در این مجموعه به آن توجه شده این است که طرح و ساخت نوع جدیدی از توربین بادی را ارائه دهیم.

Rate this post