روستاییان با پنل خورشیدی برق تولید میکنند

ایرانی با استفاده از پنل های خورشیدی در آمد کسب میکنند.

گروهی از روستاییان ایرانی توانسته اند با تولید برق از پنل های خورشیدی که توسط یک موسسه خیریه تأمین می شوند، درآمد کسب کنند.

این افراد که در چاه نصر در استان نیشاپور خراسان رضوی در شرق ایران زندگی می کنند، تعدادی از پنل های خورشیدی را خریداری کرده اند تا به طور مداوم برق تولید کنند و درآمد ماهیانه خود را از طریق فروش انرژی تولید شده به شبکه کشور درآورند.

جهت مشاهده روی عکس کلیک نمایید 

پنل خورشیدی قابل حمل در عشایر - روستاییان با پنل خورشیدی برق تولید میکنند

Rate this post