صاعقه در نیروگاه توربین های بادی

صاعقه در نیروگاه توربین های بادی‎ - صاعقه در نیروگاه توربین های بادی‎

در حفاظت و نگهداری از نیروگاه های توربین بادي در برابر صاعقه یا رعد و برق مشکلاتی به وجود می آید که معمولا در تجهیزات های دیگر دیده نمی شود.

توربین هاي بادي نیروگاه انرژی تجدیدپذیر اغلب در مکان و محل هایی نصب و یا احداث می شوند که بسیار در معرض صاعقه قرارمیگیرند.

تجهیزات توربین های بادي که بیشترین نرخ برخورد صاعقه را دارند. از قبیل پره ها و محفظه نازل که اغلب از مواد کامپوزیتی ساخته می شوند قادر به تحمل مستقیم صاعقه یا هدایت جریان صاعقه نیستند.

جریان صاعقه باید از طریق سازه های توربین بادي به زمین هدایت شود که به موجب آن در عمل بخش قابل توجهی از جریان صاعقه از طریقی یا از نزدیک تجهیزات توربین بادي میگذرد. – در مزارع بادي توربینهاي بادي از نظر الکتریکی به هم متصل هستند و اغلب در مکانهایی با مقاومت زمین بالا نصب می شوند. به همین منظور جهت حفاظت توربین باید تمهیدات ویژه ای در نظر گرفت شده است که بزودی تمام تولید کنندگان تجهیزات توربین بادی باید استاندارد مربوطه را رعایت کنند.Rate this post