قزوین قطب نیروگاه بادی ایران شد

قزوین قطب نیروگاه بادی ایران شد - قزوین قطب نیروگاه بادی ایران شد

معاون امور اقتصادی قزوین گفت: با ارائه مجوز برای احداث سه هزار مگاوات نیروگاه بادی، شهر قزوین به قطب انرژی نیروگاه بادی ایران تبدیل خواهد شد.

منوچهر حبیبی روز شنبه که در شورای گفت وگوی دولت در استانداری قزوین برگزار شد، گفت: از این میزان مجوز صادر شده، یک هزار مگاوات در مرحله اجرا و احداث می باشد.

و ادامه داد و گفت: ساخت نیروگاه های بادی در شهر قزوین با جدیت پیگیری می شود تا بتوان از ظرفیت های طبیعی این بخش به خوبی استفاده و تولید انرژی برق را گسترش داد.

اضافه کرد: در سه ماه آینده 100 مگاوات نیروگاه برق بادی در شهر قزوین احداث می شود و از واحدهای صنعتی انتظار داریم با استقبال از این طرح نسبت به ساخت نیروگاه مستقل و فروش تضمینی آن به دولت استقبال و برای به احداث نیروگاه های بادی برای تولید بیشتر انرژی اقدام کنند.

Rate this post