نیروگاه برق خورشیدی در ایران رو به رشد است

نیروگاه برق خورشیدی در ایران رو به رشد است araniroo - نیروگاه برق خورشیدی در ایران رو به رشد است

صنعت برق کشور ایران در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد و در تولید برق در خاورمیانه قرار دارد.

معاون وزیر انرژی ایران اظهار داشت حدود 700 مگاوات برق تولید شده توسط نیروگاههای پاک کشور در اواخر سپتامبر 2018 به شبکه ملی اضافه خواهد شد.

سید محمد صادق زاده، سخنگوی رادیو جمهوری اسلامی ایران، گفت که شمار نیروگاه های تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید در کشور رو به رشد است.

وی افزود: “در حال حاضر تولید انرژی پاک، یکی از راهکارهای اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار در جهان است.”

معاون وزیر گفت که تا کنون، نیروگاه های برق قادر به تولید 450 مگاوات انرژی تجدید پذیر در بخش های مختلف ایران راه اندازی شده است.

او گفت که ساخت نیروگاه های تمیز تر با ظرفیت تولید 600 تا 700 مگاوات در کشور در حال انجام است، افزود که در اواخر ماه سپتامبر عملیاتی خواهند شد.

حمید کچینیان، وزیر انرژی ایران، در ماه نوامبر 2015، برنامه هایی را برای افزایش ظرفیت تولید برق و صادرات کشور به کشورهای همسایه اعلام کرد.

ایران در حال حاضر حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت برق (کیلووات ساعت) برق را به همسایگان خود در هر سال صادر می کند، در حالی که واردات آن در سالانه 4 میلیارد کیلو وات ساعت است.

Rate this post