پروژه توربین بادی ۶۶ مگاواتی ساراتوگا

پروژه توربین بادی ۶۶ مگاواتی ساراتوگا‎ - پروژه توربین بادی ۶۶ مگاواتی ساراتوگا‎

هفته ویسکانسین اعلام کردند که مزرعه بادی۶۶ مگاواتی به طور کامل عملیاتی شده و انرژی را به شبکه برق تحویل می‌دهد.

شرکتی که توربین‌ها را ساخت، آزمایش توربین و سیستم‌های الکتریکی را به پایان رسانده‌اند و مزرعه بادی به طور کامل آماداه و آنلاین است.

این پروژه شامل ۳۳ توربین بادی است و در حدود ۲۰۰ مایلی در غرب مدیسون، در نزدیکی ساراتوگا در شهرستان هاوارد، آیوا احداث شده و در آن منطقه قرار دارد. این مکان برای تولید انرژی باده‌‌ی مناسب و کیفیت توکیل انرژی قوی است و با توجه به نزدیکی آن به زیرساخت انتقال انرژی به شبکه انتخاب شده ‌است.

رئیس و مدیرعامل شرکت “جف کبلر”، گفت: “ساراتوگا با افزودن فناوری های جدید و کارآمد، در حال خدمت به مشتریان با قیمت ارزان و مقرون ‌به‌ صرفه، و افزودن فن‌اوری های نوین انرژی بادی به منظور تولید و تامین انرژی بهتری برای ما است. ساراتوگا و دیگر پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر پیشنهادی ما در دست احداث و در حال پیشرفت و در انتقال مداوم به سوی آینده‌ای بهتر از انرژی هستند.

توربین‌های بادی که انرژی را جذب می‌کنند نزدیک به ۵۰۰ فوت ارتفاع دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از سرعت باد بیشتری بهره‌مند شوند و انرژی بیشتری در هر توربین تولید کنند.

Rate this post