نوشته‌ها

ساخت توربین آبی مجهز به ژنراتور

 

محققان ایرانی موفق به ساخت توربین آبی مجهز به ژنراتور دارای مکانیزم کاهنده سرعت سنکرون شدند که از آن می توان در نیروگاه آبی در راستای تولید برق گام برداشت.


سید محسن روستا مجری طرح «توربین آبی مجهز به ژنراتور دارای مکانیزم کاهنده سرعت سنکرون» به خبرنگار مهر اظهار داشت: ما موفق به ساخت توربین آبی مجهز به ژنراتور دارای مکانیزم کاهنده سرعت سنکرون شدیم که هم اکنون آماده برای سرمایه پذیری است (موتور سنکرون دسته‌ای از موتورهای الکتریکی برق متناوب(AC) هستند که روتور (قسمت دوار) در آن‌ها با سرعت ثابتی می‌چرخد. در واقع این سرعت ثابت همان سرعت میدان مغناطیسی دوار حاصل از نوسان برق متناوب در استاتور است.)


وی افزود: برای افزایش تعداد قطب های ماشین های الکتریکی جریان متناوب معمولا از روش هایی استفاده می شود که در افزایش تعداد قطب ماشین الکتریکی دارای محدودیت هستند و یا موجب افزایش حجم، وزن و قیمت از طریق افزایش تعداد سیم پیچ در ماشین الکتریکی می شود.


روستا اظهار داشت: این مکانیزم از اتصال مکانیکی دنده خورشیدی و رینگی یک مجموعه دنده خورشیدی به روتور و استاتور دوار ماشین الکتریکی جریان متناوب تشکیل شده است که با ثابت نگه داشتن حامل دنده های سیاره ای در مجموعه دنده خورشیدی و چرخش شافت متصل به دنده خورشیدی یا رینگی توسط توربین آبی باعث ایجاد چرخش هم زمان و معکوس در روتور و استاتور دوار ماشین الکتریکی به صورت هم مرکز می شود.
به گفته این محقق، افزایش اختلاف سرعت زاویه ای بین قطب های روتور و استاتور دوار به وسیله مکانیزم فوق موجب افزایش تعداد قطب ها و کاهش سرعت سنکرون ژنراتور جریان متناوب خواهد شد.


وی عنوان کرد: این مکانیزم منجر به کاهش وزن ، حجم و قیمت ژنراتور خواهد شد. همچنین امکان کاهش مصرف آب جهت تولید برق در نیروگاه آبی ر نیز فراهم می کند.