نوشته‌ها

تامین ۳۰ درصد انرژی مصرفی برق جهان از نیروگاه های تجدیدپذیر‎

تامین ۳۰ درصد انرژی مصرفی برق جهان از نیروگاه های تجدیدپذیر‎

استفاده از فرصت طلایی وزش باد شدید در شهرستان سیستان بلوچستان

استفاده از فرصت طلایی وزش باد شدید در شهرستان سیستان بلوچستان‎

صحنه ی شکستن پره های توربین بادی غول پیکر

صحنه ی شکستن پره های توربین بادی غول پیکر

تعداد ۷۵ عدد آبگرمکن خورشیدی در شهر کرمان توضیع و نصب شد

تعداد ۷۵ عدد آبگرمکن خورشیدی در شهر کرمان توزیع و نصب شد‎

دانمارک ۴۳ درصد انرژی الکتریسیته خود را از توربین های بادی تامین میکند‎

دانمارک ۴۳ درصد انرژی الکتریسیته خود را از توربین های بادی تامین میکند‎

نرخ جدید خرید برق از نیروگاه های برق آبی‎

نرخ جدید خرید برق از نیروگاه های برق آبی‎

آلمان تولید انرژی خود را ۵ درصد افزایش خواهد داد

آلمان تولید انرژی خود را ۵ درصد افزایش خواهد داد‎